Jesteś tutaj:

Bazy i czasopisma elektroniczne

Drukuj

 

Dostęp w sieci komputerowej IOŚ-PIB

INFONA - portal komunikacji naukowej prowadzony przez ICM UW - dostęp do naukowych baz danych w tym kolekcji czasopism elektronicznych Elsevier, czasopism i książek elektronicznych Springer oraz abstraktowych baz danych o zawartości polskich czasopism z różnych dziedzin między innymi z czasopism rolniczych, przyrodniczych (Agro, PSJD) i technicznych (BazTech).

 Science Direct On Line - baza na serwerze Elsevier

 SpringerLink - baza na serwerze wydawcy

 Wiley - czasopisma i książki na serwerze wydawcy

 EBSCOhost Web
Dostęp do baz danych: Environment Complete, Academic Search Complete, Agricola i innych.

 Environment Complete

 ACS
Czasopisma wydawane przez American Chemical Society, w tym dostęp do Environmental Science and Technology.

 SCOPUS

 Web of Science -  Thomson Reuters

 

KSIĄŻKI on-line

 Introduction to Environmental Soil Physics (2003)

Author(s): Daniel Hillel

ISBN: 978-0-12-348655-4

  Wetland Systems to Control Urban Runoff (2006)

Author(s): Miklas Scholz

ISBN: 978-0-444-52734-9

  Trace Metals and other Contamination in the Environment Vol.6 (2003)

Bioindicators & Biomonitors - Principles, Concepts and Applications

Edited by: B.A. Markert, A.M. Breure and H.G. Zechmeister

ISBN: 978-0-08-044177-1

 

CZASOPISMA - ON-LINE

 NATURE

 SCIENCE

 Journal of Environmental Quality

 European Journal of Phycology

 Freshwater Science

 Lake and Reservoir Management

 

W Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT jest dostęp do czasopism; Aura; Gospodarka Wodna; Gaz, Woda i Technika Sanitarna; Przemysł Chemiczny - na podstawie kodu przyznanego Instytutowi Ochrony Środowiska jako prenumeratorowi tych tytułóww czasopism. Kod dostępu można otrzymać w Bibliotece IOŚ-PIB.

 E-czytelnia
Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych. 
Dostęp do prenumerowanych czasopism: Przegląd Komunalny,  Recykling,  Wodociągi-Kanalizacja, Czysta Energia, Ecomanager. Hasło dostępu można otrzymać w Bibliotece.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 2017 - rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego. W Archiwum roczniki od 2005 roku.

 

OPEN ACCESS

 InTech
Książki dostępne on-line z różnych dziedzin nauki, technologii i medycyny.
InTech jest pionierem i największym na świecie multidyscyplinarnym wydawcą książek w wolnym dostępie.

 Directory of Open Access Journals
Zbiór ponad 11 tysięcy czasopism Open Access z 136 krajów

 Hindawi Publishing Corporation
Dostęp do ponad 400 recenzowanych czasopism Open Access, obejmujących wszystkie główne obszary nauki, techniki i medycyny.

 Natural Hazards and Earth System Sciences
Journal of the European Geosciences Union

 

 Czasopisma polskie:

 Archives of Environmental Protection / Instytut Podstaw Inzynierii Środowiska PAN

 Ecological Chemistry and Engineering S / Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej

 Ekonomia i Środowisko / Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobow Naturalnych

 Folia Forestalia Polonica / Instytut Badawczy Leśnictwa

 Inżynieria Ekologiczna / Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej

 Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski 

 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych / Instytut Ochrony Środowiska-PIB

 Roczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

 Soil Science Annual (d.Roczniki Gleboznawcze) / Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

 

BAZY OGÓLNODOSTĘPNE

 Dzienniki Urzędowe Prezesa Rady Ministrów
Akty prawne  opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

 Bazy Biblioteki Narodowej
Bibliografie książek i czasopism polskich oraz artykułów z czasopism polskich.

 Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

 Polish Scientific Journal Contents (PSJC)/Life Sciences
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych obejmująca wydawnictwa PAN z zakresu nauk przyrodniczych.

 BazTech
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości wybranych czasopism polskich z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.

 IPCS INCHEM
Baza zawiera raporty opracowywane w ramach International Programme on Chemical Safety (UNEP, ILO i WHO), a publikowane przez WHO.
(Pogrubioną czcionką oznaczono serie, których raporty dostępne są w formie drukowanej w Bibliotece Naukowej IOŚ-PIB)

 CIS Chemical Information (ILO/CIS)

 Concise International Chemical Assessment Document (CICADS)

 Environmental Health Criteria (EHC) monographs

 Health and Safety Guides (HSGs)

 International Agency for Research on Cancer (IARC) - Summaries and Evaluations

 International Chemical Safety Cards (ICSCs)

 IPCS/CES Evaluation of Antidotes Series

 Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) - Monographs and evaluations

 Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) - Monographs and evaluations

 Pesticide Data Sheets (PDSs)

 Poisons Information Monographs (PIMs)

 Screening Information Data Set (SIDS)

 Water Intelligence Online
Baza danych zawierająca informacje o środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki wodnej - dostęp do abstraktów

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU