Jesteś tutaj:

Zakład Akustyki Środowiska

Drukuj

 

Oferta zakładu

 • Tworzenie i współpraca oraz aktualizacja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
 • Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska –monitoringu hałasu
 • Nadzór merytoryczny nad systemem zbierania i gromadzenia danych o zagrożeniu hałasem dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach monitoringu hałasu.
 • Tworzenie metodyk pomiarowych dla służb kontroli środowiska oraz wytycznych realizowania map akustycznych miast i programów ochrony środowiska przed hałasem
 • Badania i ocena hałasu w środowisku
 • Oceny klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie udział w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwiązań ochrony przeciwdźwiękowej
 • Projektowanie i nadzory autorskie nad realizacją ekranów akustycznych
 • Prowadzenie dla służb ochrony środowiska w ramach systemu monitoringu środowiska – BADAŃ BIEGŁOŚĆI ZAKRESU AKUSTYKI ŚRODOWISKA
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu akustyki środowiska:
  • kursy podstawowe z zakresu akustyki środowiska,
  • kursy z zakresu mapowania akustycznego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu przemysłowego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu komunikacyjnego,
  • kursy z zakresu szkolenia zespołów pomiarowych.
kwiatek

 

 • Certyfikat Akredytacji nr AB 338 w zakresie badań:
 • hałasu ze źródeł stacjonarnych;
 • hałasu komunikacyjnego,
 • hałasu impulsowego charakteryzowany przez równoważny poziom dźwięku,
 • skuteczności ekranu akustycznego w warunkach rzeczywistych.
 • poziomu mocy akustycznej (maszyn i urządzeń).

Wybrane prace

 • Ocena stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem metodycznym nad systemem monitoringu hałasu,
 • Przeniesienie danych monitoringu hałasu do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Ekspertyza analityczna – weryfikacja i przetwarzanie danych dotyczących dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów
kwiatek

Zakład Akustyki Środowiska wyposażony jest m. in. w:

 • Zestaw ruchomego laboratorium do pomiaru hałasu i wibracji z możliwością wykonywania wielowariantowych pomiarów i analiz z funkcji odległości od źródła i funkcji wysokości,
 • Stację do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych, zdalnie sterowaną poprzez system telefonii cyfrowej, skonstruowaną o wzór użytkowy IOŚ,
 • Precyzyjne mierniki dźwięku typu SVAN 958, 943 i 945 oraz SONOPAN DSA50,
 • Analizatory dźwięku i drgań typ SVAN 955,
 • Analizator widma typ RTA 830 firma Norsonic,
 • Specjalny analizator widma i drgań firma B&K typ 2515,
 • Precyzyjne mierniki poziomu dźwięku firmy B&K,
 • Analizatory drgań i monitorowania stanu maszyn firmy B&K,
 • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
 • System pomiaru natężenia dźwięku.
kwiatek

Pracownicy

 • Kierownik: dr inż. Radosław Kucharski
 • Patrycja Chacińska
 • mgr inż. Marek Kraszewski
 • inż. Zbigniew Szymański
 • mgr inż. Anna Taras

 

Kontakt

 

01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel.: (0-22) 833-42-41 w. 25, 33
fax: (0-22) 833-69-28
e-mail: bh@ios.gov.pl

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU