Jesteś tutaj:

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Drukuj

 

Główne kierunki działań

 • analizy społeczno-ekonomiczno-środowiskowe, diagnozy, scenariusze,
 • strategie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • monitoring strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem zachowywania zasad rozwoju zrównoważonego,
 • strategie i programy dziedzinowe nakierowane na rozwój funkcji opierających się na rozwoju zrównoważonym (np. turystyka, rolnictwo, rewitalizacja itp.),
 • programy promocji i kształtowania wizerunku w oparciu o odpowiedzialność społeczną biznesu,
 • strategie środowiskowe i zarządzanie środowiskowe,
 • nawiązywanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji projektów zrównoważonego rozwoju,
 • analiza konfliktów społecznych związanych z inwestycjami oraz ocena ryzyka oprotestowania przedsięwzięć,
 • analiza potrzeb i oczekiwań grup odbiorców inwestycji o wysokim ryzyku wystąpienia konfliktu inwestycyjnego, w celu doboru rozwiązań kompensacyjnych,
 • opracowywanie procedur konsultacji społecznych związanych z planowaniem inwestycji,
 • rozwiązywanie konfliktów związanych funkcjonowaniem obszarów chronionych (Natura 2000),
 • mediacje i negocjacje w społecznościach lokalnych,
 • programy edukacyjne.

Aktualnie realizowane projekty:

 • Modele działalności gospodarczej w gminach położonych na obszarach Natura 2000
 • Modele konfliktów społecznych na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 w Polsce

Do pobrania

Pracownicy

 • dr Waldemar Chmielewski e-mail
 • mgr Magdalena Głogowska e-mail

Współpracownicy

 • mgr Monika Lebek
 • dr Krzysztof Wrana
 • dr Waldemar Szendera

 

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 525
fax: (22) 37 50 501
e-mail: or@ios.gov.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU