Jesteś tutaj:

Zakład Ochrony Klimatu

Drukuj

Oferta zakładu

  • Koordynacja i prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
  • Opinie, ekspertyzy, biuletyny i raporty wynikające z działalności IPCC, w tym także typowanie i współpraca z ekspertami krajowymi, udział w opracowywaniu i opiniowaniu raportów,
  • Badania nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko i działalność gospodarczą.

Wybrane prace

  • Obsługa zadań wynikających z ratyfikowanych bądź podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską wielostronnych umów międzynarodowych oraz członkostwa w agendach i instytucjach powołanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony środowiska. Etap II. Raport za 2005 r.
  • Opracowanie projektu wstępnego IV Raportu Rządowego dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
  • Raport dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań Protokołu z Kioto

Pracownicy

  • prof. dr hab. Maciej Sadowski
  • mgr Anna Romańczak
  • mgr Ewelina Siwiec

 

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 502; (22) 37 50 570
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bc@ios.gov.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU