Jesteś tutaj:

Formularz zamówienia

Drukuj

Strona Internetowa Instytutu Ochrony Srodowiska: Zamowienie

Tytul: Cena w PLN:(do ceny został doliczony podatek VAT) Ilosc egz.
Rok: 2006
Nonylofenole i ich etoksylaty w wybranych elementach srodowiska. Monografia. (Aut.: Jadwiga Bernacka, Paulina Chaber, Stanislawa Gorska, Igor Kondzielski, Leonida Pawlowska, Edward Polubiec) 26,25
Rezerwaty Przyrody w Polsce Srodkowej. Monografia.(Aut.: Grzegorz Rakowski, Malgorzata Walczak, Malgorzata Smogorzewska)
UWAGA! Przy zamowieniu 10 i wiecej egz. ksiazki wydawca udziela upustu w wysokosci 10%.
52,50
PROMOCJA
Wlasciwosci gleb i roslin w monitoringu srodowiska lesnego. Monografia. (Aut.: Apolonia Ostrowska, Grazyna Porebska, Jadwiga Sienkiewicz, Jan Borzyszkowski, Halina Krol) 47,25
Problematyka opracowan ekofizjograficznych dla projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. (Aut.: Zdzislaw Cichocki) 29,40
Zmiany w gospodarce osadowej miejskich oczyszczalni sciekow w latach 1994-2004. (Aut.: Jadwiga Bernacka, Leonilla Pawlowska) 29,40
Denitryfikacja azotanow w wodach podziemnych. (Aut.: Aleksandra Nizynska) 29,40
Rok: 2007
Rezerwaty Przyrody w Polsce Poludniowej. Monografia. (Aut.: Grzegorz Rakowski, Malgorzata Walczak, Malgorzata Smogorzewska) 52,50
PROMOCJA
Urzadzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych. Wymagania techniczne i ekologiczne. (Aut.: Halina Sawicka-Siarkiewicz, Pawel Blaszczyk) 57,75
Rok: 2008
Zmiany zawartosci substancji potencjalnie toksycznych w komunalnych osadach sciekowych w latach 1998-2007. (Aut.: Jadwiga Bernacka, Barbara Osmulska-Mroz, Leonilla Pawlowska, Marlena Wilk) 31,50
Genetycznie modyfikowane organizmy w srodowisku. Monografia. (Aut.: Mateusz Sekowski, Barbara Gworek) 25,20
Degradacja i rekultywacja powierzchni ziemi w Polsce. Monografia. (Aut.: Jan Siuta, Boguslaw Zukowski) Okladka 52,50
Wykorzystanie trzciny do odwadniania i mineralizacji osadow stabilizowanych w warunkach beztlenowych. Monografia. (Aut.: Liliana Kalisz, Jadwiga Salbut) Okladka 25,20
Azbest w odpadach. (Aut. Barbara Gworek, Anna Bojanowicz-Bablok, Andrzej Baranski) Okladka 25,20
Rok: 2009
Parki narodowe w Polsce.(Aut. Grzegorz Rakowski).Spis tresci. Okladka 31,50
PROMOCJA
Adaptacja produkcji rolnej w wojewodztwie podlaskim do oczekiwanych zmian klimatu. Monografia. (Aut.: Maciej Sadowski, Zdzislaw Wyszynski, Tadeusz Gorski, Malgorzata Liszewska, Anna Olecka, Tadeusz Loboda, Stefan Pietkiewicz) Spis tresci. Okladka 26,25
Nowa generacja prognozowania jakosci powietrza w aglomeracji miejskiej. Monografia (Aut.: Mieczyslaw Borysiewicz).Spis tresci. Okladka 47,25
Rok: 2010
Obszary Natura 2000 w Polsce I Obszary specjalnej ochrony ptakow.(Aut. Grzegorz Rakowski, Malgorzata Walczak, Malgorzata Smogorzewska).Spis tresci. Okladka 42,00
PROMOCJA
Metody badan komunalnych osadow sciekowych. Monografia(Aut.: Liliana Kalisz, Aleksandra Nechay, Marcin Kazmierczuk, Ewa Szyprowska, Anna Gierczak, Jolanta Kostrzewa-Szulc).Spis tresci. Okladka 30,45
Badania ekotoksykologiczne stosowane w ocenie substancji czynnych i produktów biobójczych. Monografia(Aut. Magdalena Bielasik-Rosińska, Barbara Gworek, Andrzej Barański).Spis tresci. Okladka 31,50
Rok: 2011
Ocena cyklu zycia. Teoria i praktyka. Monografia(Aut. Andrzej Baranski, Barbara Gworek, Anna Bojanowicz-Bablok).Spis tresci. Okladka 31,50
Piana biologiczna. Przyczyny wystepowania i mozliwosci kontroli. Monografia(Aut. Liliana Kalisz).Spis tresci. Okladka 31,50
Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949-2010. Monografia(Aut. Jan Siuta, Bogusław Żukowski).Spis tresci. Okladka 42,00
Udzial Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczen powietrza na obszarze Europy. Monografia(Aut. Anna Degorska, Jerzy Bartnicki).Spis tresci. Okladka 63,00
Leksykon Ochrony Wod. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow, zagospodarowanie wod opadowych. (Aut. Halina Sawicka-Siarkiewicz, Pawel Blaszczyk, Natalia Gmitrzuk, Teresa Witarzewska).Abstrakt. Okladka 63,00
Rok: 2012
Obszary Natura 2000 w Polsce II. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Polnocnej. (Aut. Grzegorz Rakowski, Malgorzata Walczak, Malgorzata Smogorzewska).Spis tresci. Okladka 79,80
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów pogórniczych w Polsce. (Aut. Jan Siuta, Jan Dulewski, Bogusław Żukowski).Spis tresci. Okladka 52,50
Rok: 2013
Zrodla uwalniania rteci do srodowiska.Regulacje prawne. Monografia. (Aut. Barbara Gworek, Olga Bemowska, Wojciech Dmuchowski, Alina Szewczyk, Justyna Wrzosek-Jakubowska).Spis tresci. Okladka 42,00
Obszary Natura 2000 w Polsce III. (Aut. Grzegorz Rakowski, Malgorzata Walczak, Malgorzata Smogorzewska).Spis tresci. Okladka 84,00
Rtęć w Środowisku. (Aut. Barbara Gworek, Wojciech Dmuchowski, Olga Bemowska, Katarzyna Kucharczak, Justyna Wrzosek-Jakubowska, Jan Borzyszkowski).Spis tresci. Okladka 52,50
Rozwój szaty roślinnej i gleby na składowisku odpadów posodowych w Janikowie w latach 2000-2013. (Aut. Jan Siuta, Jadwiga Sienkiewicz, Kazimierz Dyguś).Spis tresci. Okladka 52,50
Rtęć w organizmach. Monografia. (Aut. Barbara Gworek, Olga Bemowska, Wojciech Dmuchowski, Józef Szkoda, Tadeusz Żarski, Justyna Wrzosek-Jakubowska, Karolina Koprowska).Spis tresci. Okladka 48,30
Rok: 2014
Rozwoj Gmin z Obszarami Natura 2000. Partnerstwo - Rownowazenie - Innowacje. Monografia. (Aut. Magdalena Glogowska, Krzysztof Wrana, Waldemar Chmielewski). Spis tresci. Okladka 31,50
Wplyw wymagan Unii Europejskiej na ksztaltowanie, rozwój i funkcjonowanie systemow kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych w Polsce. Monografia. (Aut. Pawel Blaszczyk, Anna Szewczuk-Krowicka). Spis tresci. Okladka 42,00
Rok: 2015
Społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania oraz efekty scalania gruntów w Polsce począwszy od roku 1918. Monografia. (Aut.: J. Siuta, B. Żukowski) Spis tresci. Okladka 42,00
Rok: 2016
Mikroregiony fizycznogeograficzne Polski: Kotlina Sandomierska, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe i Wschodnie, Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański. Monografia. (Aut.: Jan Borzyszkowski, Małgorzata Bidłasik) Okładka. Spis treści 1. Spis treści 2. Spis treści 3 48,30

Naklady wyczerpane


Po wypelnieniu zamowienia kliknij przycisk WYSLIJ.
Imie i nazwisko:

Nazwa instytucji:

Adres instytucji:

Telefon kontaktowy

Adres e-mail:

NIP zamawiajacego

Sposób płatności:
Uwagi:

Do ceny ksiazki doliczane sa koszty przesylki (priorytet polecony).

Zamowienia mozna rowniez kierowac do Dzialu Wydawnictw:
ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa
tel. 22 37 50 558
fax: 22 37 50 501.

 

 Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zakupów i akceptuje postanowienia w nim zawarte


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu realizacji zamówienia
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: wydawnictwa